Stationære Generatoranlæg

Til kontinuerlig drift for elforsyning af for eksempel fjerntliggende landsbyer, fabrikker, gartnerier m.m.
Til nødstrømsforsyning med fuldautomatisk opstart for lastovertagelse til sikring af for eksempel hospitaler, EDB-centraler, telekommunikation, lufthavne, kølehuse, industri m.m.

Vor produktions-linje omfatter Diesel Generatoranlæg i størrelse fra 3-2500 KVA per anlæg.

Alle CON-MEC generatoranlæg er underkastet en effektiv kvalitetskontrol og alle anlæg testes omhyggeligt inden afsendelse     ab fabrik.

CON-MEC har landsdækkende service-organisation og tegner løbende serviceaftaler - især for brugere af gasmotordrevne kraft/-varmeværker - men vi betjener også vore kunder for dieselmotordrevne generatorer. Vore ingeniører og montører er endvidere til tjeneste med bistand ved installationer og idriftssætninger af vore anlæg.