Gasdrevne Generatoranlæg

Med udarbejdelsen af energihandlingsplanen Energi 2000 bliver decentrale kraftvarmeværker mere og mere attraktive, fordi disse gasbaserede motoranlæg på den ene side udnytter energien bedst muligt. På den anden side kan de anvendes på mange forskellige områder. Vor gasmotor-serie er velegnet til industrivirksomheder som kommunale værker f.eks. til fjernvarmeværker eller boligforeninger med egen varmecentral.

Anlæg til kraftvarme forsyning stiller store krav til motorerne, der er hjertet i anlægget sammen med en generator til strømproduktion. Derfor har CON-MEC valgt at anvende de motorer, som er mest robuste, pålidelige og kræver et minimum af vedligeholdelse, samtidig med at motorerne har en lang levetid. Motorerne som vi benytter os af, er de amerikanske motorer WAUKESHA. Dette firma har mere end 80 års erfaring med produktion af gasmotorer, og gasmotorerne produceres nu også i Holland på WAUKESHA's egen fabrik.

Af motortyper som CON-MEC anvender kan nævnes:
WAUKESHA, MAN, GAUSCOR, JENBACKER og M.T.U

Med disse opfylder vi til fulde miljømyndighedernes fastsatte grænseværdier af røggasudledningerne CO, NO. Dette lader sig gøre, da motorerne benytter lean-burn (mager-blandings) teknologien, dvs. hvor motorerne ved karbureringen (gas/luft blandingen) tilføres mere luft end det teoretiske nødvendige.

CON-MEC kan levere komplette kraftvarmeanlæg i størrelsen 26 kW til 2,5 MW. (yderligere specifikationer kan rekvireres). CON-MEC yder tillige landsdækkende service med vor egne velkvalificerede servicefolk. Alle CON-MEC generatoranlæg er underkastet en effektiv kvalitetskontrol og alle anlæg testes omhyggeligt inden afsendelse ab fabrik.

CON-MEC har landsdækkende service-organisation og tegner løbende serviceaftaler - især for brugere af gasmotordrevne kraft/-varmeværker - med vi betjener også vore kunder for dieselmotordrevne generatorer. Vore ingeniører og montører er endvidere til tjeneste med bistand ved installationer og idriftssætninger af vore anlæg.