Andre Generatoranlæg

CON-MEC har produceret 2 komplette togsæt til 300 personer. Hvert togsæt er forsynet med 2 x 450 KVA Diesel Generatorsæt med Mercedes motor. Leveret til Mellemøsten.

Alle CON-MEC generatoranlæg er underkastet en effektiv kvalitetskontrol og alle anlæg testes omhyggeligt inden afsendelse ab fabrik.

CON-MEC har landsdækkende service-organisation og tegner løbende serviceaftaler - især for brugere af gasmotordrevne kraft/-varmeværker - men vi betjener også vore kunder for dieselmotordrevne generatorer. Vore ingeniører og montører er endvidere til tjeneste med bistand ved installationer og idriftssætninger af vore anlæg.


CON-MEC har også produceret 8 stk. komplette kraftværker monteret i jernbanevogne. Hver vogn er forsynet med 3 x 500 KVA Diesel Generatoranlæg med MTU dieselmotorer. Leveret til Mellemøsten.