About Con-mec

CON-MEC blev grundlagt i 1978 med en stigende produktion af mindre og mellemstore diesel- og benzinmotor drevne generatorsæt i størrelser fra 1 - 2500 kVA med lavspændinger indtil 500 V vekselstrøm og højspændinger indtil 13.8 kV ved 50 eller 60 Hz.

Disse generatoranlæg produceres stadig, både som standard-modeller og som "skræddersyede" anlæg for specielle krav (hær, marine, miner etc.). Fra simple manuelt betjente anlæg, til anlæg med komplicerede "no-break" systemer såvel som kombinerede kraftvarmeværker med anvendelse af spildvarmen fra motorerne til opvarmningsformål eller for køleformål (air-condition, køling).

Anlæggene kan fås som stationære, slædemonterede, mobile eller portable anlæg for indendørs drift eller indbygget i container for udendørs drift.

Altid i høj kvalitet og udført i bedste håndværksmæssige udførelse.

CON-MEC er ikke bundet af nogen speciel fabrikant af motorer, generatorer eller andre komponenter. Vor eksistens er opbygget på en grundig erfaring indenfor vor branche og udsættes konstant for konkurrence med hensyn til design, finish, service og priser.

Gennem de seneste år, har CON-MEC indført et nyt produkt i sit produktprogram: Gasmotor-drevne kraftvarmeværker med udnyttelse af spildvarmen fra gasmotorernes cylinderkøling og varmen fra udstødningsgassen. Denne spildvarme udnyttes nu til opvarmningsformål i fjernvarmeanlæg, procesvarme etc.

Mange institutioner, såsom skoler, hospitaler samt mange industri-foretagender, hvor der er et stort varmeforbrug, vil med fordel kunne installere deres eget kombinerede kraftvarmeanlæg.

Flere rensningsanlæg her i landet har deres egen gasmotor-installation, som drives af den biogas, som fremkommer i rensningsprocessen. Udover elektricitet til eget forbrug eller til salg til det offentlige net, udnytter rensningsanlægget spildvarmen til opvarmning af rum m.v.

CON-MEC tilbyder tillige denne teknologi til eksportmarkeder.

De er altid velkommen til at kontakte os.